školení bozp

Máme pro vás

široké možnosti

\

Prezenční formu školení

\

E - learning

\

Školení BOZP

\

Odborná školení

\

Kurzy školení na míru

Školení jako zákonná povinnost

Odborné školení a odborná způsobilost k výkonu práce je základní kvalifikační požadavek každého zaměstnance a je nedílnou součástí splnění zákonných povinností v oblasti bezpečnosti práce – BOZP. Školení poskytujeme tradiční prezenční formou. Samozřejmostí při všech školeních je flexibilní a individuální přístup.

Prezenční forma školení

Zákazník si sám zvolí místo konání školení buďto v sídle vlastní firmy nebo na jiném místě dle dohody. Ověření znalostí probíhá dle volby zákazníka buďto formou testu nebo ústně. Po úspěšném absolvování školení je možné vydat osvědčení každému účastníkovi, nebo pouze potvrzení o školení s uvedeným seznam všech účastníků a s podpisem odborně způsobilé osoby pověřené k organizaci školení.

E – learning

Připravili jsme pro Vás nový web, kde můžete Vy a Vaši zaměstnanci absolvovat všechny školení online, z kanceláře i pohodlí domova a v době, kterou si sami vyberete. Tak neváhejte a hned si můžete potřebné kurzy zakoupit. 

Školení BOZP

Podle požadavku zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajistit před zahájením činnosti v novém pracovním poměru předepsaná školení pro každého zaměstnance z oblasti bezpečnosti práce. Dále zaměstnavatel musí zajistit i opakovaná školení, doporučovaná četnost těchto školení je jednou za dva roky.

typy

školení bozp

Bezpečnost práce pro vedoucí zaměstnance
 • Právní předpisy
 • Předcházení ohrožení života a zdraví při práci
 • Povinnosti zaměstnavatele
 • Osobní ochranné pracovní prostředky
 • Pracovní úrazy a nemoci z povolání
 • Práva a povinnosti zaměstnance
 • Účast zaměstnanců na řešení otázek BOZP
 • Pracoviště a pracovní prostředí
 • Pracoviště a pracovní prostředí na staveništi
 • Výrobní a pracovní prostředky a zařízení
 • Organizace práce a pracovní postupy
 • Bezpečnostní značení
 • Kategorizace prací
 • Pracovnělékařská práce
 • Pracovní podmínky žen a těhotných žen
 • Pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců
 • Zásady pro obsluhu elektrických zařízení
 • Ruční manipulace s břemeny
 • Zásady práce na PC
 • Tísňová telefonní čísla
Bezpečnost práce pro zaměstnance
 • Právní předpisy
 • Povinnosti zaměstnavatele
 • Osobní ochranné pracovní prostředk
 • Pracovní úrazy a nemoci z povolání
 • Práva a povinnosti zaměstnance
 • Účast zaměstnanců na řešení otázek BOZP
 • Pracoviště a pracovní prostředí
 • Pracoviště a pracovní prostředí na staveništi
 • Výrobní a pracovní prostředky a zařízení
 • Organizace práce a pracovní postupy
 • Bezpečnostní značení
 • Kategorizace prací
 • Pracovnělékařská práce
 • Zásady pro obsluhu elektrických zařízení
 • Ruční manipulace s břemeny
 • Práce s ručním nářadím
 • Práce s mechanickým ručním nářadím
 • Zásady práce na PC
 • Tísňová telefonní čísla

typy školení

Školení zaměstnanců v profesi lešenář
 • Svislá doprava břemen
 • Dokumentace a konstrukce lešení
 • Základní montáž a demontáž lešení
 • Prostorová tuhost a stabilita lešení
 • Pojízdná lešení
 • Provoz a užívání lešení
Školení zaměstnanců pro práce ve výškách
 • Právní předpisy
 • Zásady pro práce ve výškách
 • Způsoby zajištění proti pádu
 • Dočasné stavební konstrukce
 • Shazování předmětů a materiálů
 • Přerušení práce ve výškách
 • Používání žebříků
 • Krátkodobé práce ve výškách
Školení řidičů referentských vozidel
 • Právní předpisy
 • Organizace práce a pracovní postupy při provozování silniční dopravy
 • Povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích
 • Povinnosti řidiče
 • Povinnosti provozovatele vozidla
 • Povinná výbava vozidla
 • Pravidla provozu na pozemních komunikacích
Školení řidičů manipulačních vozíků
 • Právní předpisy
 • Definice a pojmy
 • Práva a povinnosti řidiče manipulačního vozíku
 • Zahájení provozu a kontrola manipulačního vozíku
 • Bezpečnostní zásady provozu manipulačních vozíků
 • Tvorba manipulačních jednotek
 • Manipulace s manipulačními jednotkami
 • Stohování
 • Regály
 • Nebezpečné jednání a manipulace
 • Další bezpečnostní požadavky
 • Osobní ochranné pracovní prostředky
Školení zaměstnanců v obsluze motorových pil
 • odborná a zdravotní způsobilost
 • zakázané práce
 • pokyny výrobce
 • těžba dříví
 • práce ve výškách
Kurzy školení na míru

Na přání zákazníka vytvoříme kurzy školení na míru; např. školení o vnitřních předpisech ve firmě, školení ke konkrétním typům technologických postupů a používání specifických strojů.